Deze website wordt gebruikt om lesmateriaal bij lessen te ordenen.

Contact?

Disclaimer

Disclaimer voor bernard.vak-online.nl

Algemeen
Bernard verleent u hierbij toegang tot bernard.vak-online.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Bernard en derden zijn aangeleverd. Bernard behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bernard.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bernard.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bernard en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bernard, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
De Website is bedoeld voor docenten en leerlingen op een niet commerciële school.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.